Necklace

Date:
1900–1975
Culture:
Chinese minority (Miao-Wuya)
Medium:
silver
Dimensions:
Diameter (a): 6 1/2 in. (16.5 cm)
Diameter (b): 14 in. (35.6 cm)
Classification:
Accessory-Jewelry
Credit Line:
Purchase, Irene Lewisohn Bequest, 2002
Accession Number:
2002.318a, b
Not on view
Yuan Yang, Zhongguo min zu fu shi wen hua tu dian (Chinese national costume culture), Beijing: Da zhong wen yi chu ban she, 1999, p. 24, fig. 49

Miao Costumes os Southeast Guizhou, page 195.