Heilbrunn Timeline of Art History

List of Rulers of Japan

Thematic Essays

By Category

By Geographical Region & Time Period
By Department

Early History

(Jimmu) (Unconfirmed)
(Suizei) (Unconfirmed)
(Annei) (Unconfirmed)
(Itoku) (Unconfirmed)
(Kosho) (Unconfirmed)
(Koan) (Unconfirmed)
(Korei) (Unconfirmed)
(Kogen) (Unconfirmed)
(Kaika) (Unconfirmed)
(Suijin) (Unconfirmed)
(Suinin) (Unconfirmed)
(Keiko) (Unconfirmed)
(Seimu) (Unconfirmed)
(Chuai) (Unconfirmed)

Kofun

ca. 3rd century–538 A.D

Ojin 4th–6th centuries A.D.
Nintoku 4th–6th centuries A.D.
Richu 4th–6th centuries A.D.
Hanzei 4th–6th centuries A.D.
Ingyo 4th–6th centuries A.D.
Anko 4th–6th centuries A.D.
Yuryaku 4th–6th centuries A.D.
Seinei 4th–6th centuries A.D.
Kenzo 4th–6th centuries A.D.
Ninken 4th–6th centuries A.D.
Buretsu 4th–6th centuries A.D.
Keitai 4th–6th centuries A.D.
Ankan 4th–6th centuries A.D.
Senka 4th–6th centuries A.D.

Asuka

538–710

Kinmei 532–571
Bitatsu 571–585
Yomei 585–587
Sushun 587–592
Suiko 592–628
Jomei 629–641
Kogyoku 642–645
Kotoku 645–654
Saimei 655–661
Tenchi 661–671
Kobun 671–672
Tenmu 673–686
Jito 686–697
Monmu 697–707
Genmei 707–715

Nara

710–794

Genmei 707–715
Gensho 715–724
Shomu 724–749
Koken 749–758
Junnin 758–764
Shotoku 764–770
Konin 770–781
Kanmu 781–806

Heian

794–1185

Kanmu 781–806
Heizei 806–809
Saga 809–823
Junna 823–833
Ninmyo 833–850
Montoku 850–858
Seiwa 858–876
Yozei 876–884
Koko 884–887
Uda 887–897
Daigo 897–930
Suzaku 930–946
Murakami 946–967
Reizei 967–969
Enyu 969–984
Kazan 984–986
Ichijo 986–1011
Sanjo 1011–1016
Go-Ichijo 1016–1036
Go-Suzaku 1036–1045
Go-Reizei 1045–1068
Go-Sanjo 1068–1072
Shirakawa 1072–1086
Horikawa 1086–1107
Toba 1107–1123
Sutoku 1123–1141
Konoe 1141–1155
Go-Shirakawa 1155–1158
Nijo 1158–1165
Rokujo 1165–1168
Takakura 1168–1180
Antoku 1180–1185

Kamakura

1185–1333

Go-Toba 1183–1198
Tsuchimikado 1198–1210
Juntoku 1210–1221
Chukyo 1221
Go-Horikawa 1221–1232
Shijo 1232–1242
Go-Saga 1242–1246
Go-Fukakusa 1246–1259
Kameyama 1259–1274
Go-Uda 1274–1287
Fushimi 1287–1298
Go-Fushimi 1298–1301
Go-Nijo 1301–1308
Hanazono 1308–1318

Nanbokucho

1336–1392

Go-Daigo 1318–1339
Kogen (Hokucho) 1331–1333
Komyo (Hokucho) 1336–1348
Go-Murakami (Nancho) 1339–1368
Suko (Hokucho) 1348–1351
Go-Kogon (Hokucho) 1352–1371
Chokei (Nancho) 1368–1383
Go-Enyu (Hokucho) 1371–1382
Go-Kameyama (Nancho) 1383–1392

Muromachi

1392–1573

Go-Komatsu 1382–1412
Shoko 1412–1428
Go-Hanazono 1428–1464
Go-Tsuchimikado 1464–1500
Go-Kashiwabara 1500–1526
Go-Nara 1526–1557
Oogimachi 1557–1586

Momoyama

1573–1615

Oogimachi 1557–1586
Go-Yozei 1586–1611
Go-Mizuo 1611–1629

Edo

1615–1868

Go-Mizuo 1611–1629
Meisho 1629–1643
Go-Komyo 1643–1654
Go-Sai 1654–1663
Reigen 1663–1687
Higashiyama 1687–1709
Nakamikado 1709–1735
Sakuramachi 1735–1747
Momozono 1747–1762
Go-Sakuramachi 1752–1770
Go-Momozono 1770–1779
Kokaku 1779–1817
Ninko 1817–1846
Komei 1846–1867

Meiji

1868–1912

Taisho

1912–1926

Showa

1926–1989

Heisei

1989–present

Kinjo 1989–present
Yoshinori Munemura
Independent Scholar